Gymzaal, sportveld of vergaderruimte huren

Beste Sportaanbieder,

Inmiddels zijn alle gemeentelijke binnensportaccommodaties enige tijd open en achten wij het op basis van de maatregelen vanuit het Kabinet, het RIVM en NOC*NSF veilig en verantwoord genoeg om de accommodaties tevens weer open te stellen voor incidentele verhuur per 1 oktober. De verscherpte maatregelen vanuit het Kabinet zorgen echter voor beperkingen voor de uitoefening van binnensportactiviteiten. Zo is het voor volwassenen enkel nog toegestaan om binnen te sporten met inachtneming van de anderhalve meter afstand tussen de sporters. Contactsporten voor volwassenen zijn hierdoor niet toegestaan. Voor uitgebreide informatie over de verscherpte maatregelen verwijzen wij u naar het Protocol van Gemeente Breda.
      

In de gemeentelijke binnensportaccommodaties is de noodverordening van de Veiligheidsregio Midden-West Brabant leidend. Daarnaast zijn de protocollen van Gemeente Breda, NOC*NSF / VSG en de verschillende sportbonden van toepassing. Gelieve deze te allen tijde te respecteren en in acht te nemen wanneer u komt sporten in een van onze accommodaties. Wanneer u incidenteel een accommodatie reserveert verzoeken wij u om het ‘Protocol binnensport gemeentelijke accommodaties Breda’ grondig door te nemen en na te leven.

De meest actuele versie van het Protocol van Gemeente Breda is te raadplegen via onderstaande link:

Het protocol binnensport vindt u onderaan de volgende pagina:
https://www.sportpleinbreda.nl/nieuws/208-aanscherping-maatregelen-voor-sport.html

Gezien de uitzonderlijke situatie bekijken we continue of we nog voldoen aan de richtlijnen en op welke manier de accommodaties open kunnen blijven. Wanneer zich veranderingen voordoen binnen de sport, worden deze gecommuniceerd via sportbeleid@breda.nl of via onze Verhuuradministratie. Wilt u zelf op de hoogte blijven? Kijk dan op sportpleinbreda.nl voor de meest actuele informatie. Heeft u specifieke vragen over de binnensportaccommodaties van Gemeente Breda dan kunt u contact opnemen met de Verhuuradministratie via verhuuradministratie@breda.nl of via het telefoonnummer 076-529 4607. 

Voor algemene informatie, tips, updates en adviezen over sport en het coronavirus verwijzen we 
u graag naar de website van uw bond of een van de volgende pagina’s: 

- Gemeente Breda: https://corona.breda.nl/

- NOC*NSF: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

- Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

- Sportplein Breda: https://www.sportpleinbreda.nl  

 
 

niet geschikt voor openbare computers


» Hulp bij aanmelden met eID
 
 
 
 
 

Selecteer een account om in te loggen als


Opgelet!

Je hebt niet voldoende rechten. De items in je winkelmandje zullen verwijderd worden.

Wil je verder gaan?


TODO0 artikelen / € 0,00
Totaal € 0 ,00

Opgelet!

Er zitten nog items in je winkelmandje. Als je jezelf afmeldt, dan zullen deze verloren gaan.

Wil je verder gaan?


Opgelet!Opgelet!